fbpx

Cảm Âm Piano Faded – Alan Walker

Cảm âm bài Faded Alan Walker có hợp âm. Bạn có thể tự tập trên đàn hoặc sáo trúc.

[Ebm]

Intro:

[Ebm] [Fa#2] [Fa#2] [Fa#2] [La#2]
[B] [Rê#3] [Rê#3] [Rê#3] [Đô#3]
[F#] [La#2] [La#2] [La#2] [La#2]
[C#] [Fa2] [Fa2] [Fa2] [Fa2] [Rê#2]

Lời: 

You were the shadow to my light
[Ebm] [Fa#3] [Fa#3] [Rê#3] [Fa#3] [Rê#3] [Fa#3] [Sol#3] [B] [La#3]

Did you feel us [F#]
[Fa#3] [Fa#3] [Đô#3] [La#3]

Another  Start
[Fa#3] [Fa#3] [Fa#3] [C#][Fa3]

You fade away.
[Fa3] [Fa3] [Rê#3] [Fa#3]

Afraid our aim is out of sight
[Ebm] [Fa#3] [Fa#3] [Rê#3] [Fa#3] [Rê#3] [Fa#3] [Sol#3] [B] [La#3]

Wanna se us
[Fa#3] [Fa#3] [Đô#4] [F#] [La#3]

Alight.
[C#][Fa#3] [Sol#3]

Where are you now?
[La#3] [La#3] [La#3] [Ebm] [La#3] [Ebm]

Where are you now?
[La#3] [La#3] [La#3] [F#] [La#3] [C#]

Where are you now?
[La#3] [La#3] [La#3] [Ebm][La#3] [C#]

Was it all in my fantasy
[Fa#3] [Sol#3] [Sol#3] [Sol#3] [La#3] [B] [Sol#3] [Fa#3] [Fa#3]

Where are you now
[La#3] [La#3] [La#3] [F#] [La#3] [C#]

Were you only imaginary.
[Fa#3] [Fa#3] [Fa#3] [Fa#3] [C#] [Sol#3] [Fa3] [Fa3] [Fa3] [Fa#3]

Where are you [Ebm] now.
[La#3] [La#3] [La#3] [Ebm] [La#3] [Ebm]

Atlantis.
[B] [Fa#3] [Rê#3] [Đô#3]

Under the sea
[Fa#3] [Đô#4] [Đô#4] [F#] [La#3]

Under the sea.
[Fa#3] [Đô#4] [Đô#4] [C#] [La#3] [Sol#3]

Where are you now
[La#3] [La#3] [La#3] [Ebm] [La#3] [Ebm]

Another dream
[Fa#3] [Fa#3] [Rê#3] [B] [Si3]

The monsters running wild inside of me.
[Đô#4] [F#] [La#3] [Đô#4] [La#3] [Đô#4] [La#3] [Đô#4] [La#3] [Sol#3] [C#] [Si3]

I’m faded
[Rê#3] [Ebm] [Si3] [La#3] [B]

I’m faded.
[Rê#3] [F#] [Si3] [La#3]

So lost,
[Fa3] [C#] [Rê#3]

I’m faded
[Rê#3] [Ebm] [Si3] [La#3] [B]

I’m faded
[Rê#3] [F#] [Si3] [Đô#4]

So lost
[Fa3] [C#] [Rê#3]

I’m faded.

Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy bình luận của bạn

      Để lại một bình luận