fbpx

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Nim Piano

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Dưới đây là danh sách chính sách bảo mật của Nim Piano được sử dụng trên trang web này. Chính sách được đưa ra để bảo vệ người dùng của chúng tôi và để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm đến người dùng thật tốt.

Sơ lược

Mặc dù bạn nên đọc qua chính sách để biết thông tin đầy đủ về cách Nim Piano thu thập sử dụng, chia sẻ và bảo mật thông tin, phần sau đây cung cấp tóm tắt về một số khía cạnh quan trọng nhất của hoặc thực tiễn bảo mật của Nim Piano:

  • Nim Piano có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, bao gồm thanh toán do bạn thực hiện, để cải thiện dịch vụ của Nim Piano và cung cấp cho bạn thông tin về những cập nhật mới.
  • Nim Piano có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp nhất định như được tiết lộ trong chính sách này.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Nim Piano bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Nim Piano cần cung cấp bắt buộc khi mà bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của Nim Piano.

Phạm vi sử dụng thông tin

Nim Piano sử dụng thông tin của bạn cung cấp để:

  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng
  • Gửi các thông báo ưu đãi
  • Cập nhật những tính năng mới

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân trên Nim Piano được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. 

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Cookie là một file nhỏ mà chúng tôi hoặc là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vào trình duyệt trên máy tính của bạn để lưu trữ thông tin nhất định. Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ và ghi lại cách bạn tương tác với trang web và quảng cáo của chúng tôi trong trang web Nim Piano.

Google Analytics

Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu về tương tác của bạn đối với trang web của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm quốc gia, ngôn ngữ của bạn, loại trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc thiết bị đang sử dụng, và hành vi của bạn trên trang web nhằm mục đích cải thiện trang web hơn.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Mỗi phiên bản của chính sách này sẽ được xác định ở đầu trang trước ngày có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được coi là đồng ý với bất kỳ điều khoản thay đổi nào.

Chấp nhận chính sách bảo mật này

Khi sử dụng Dịch vụ này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi chúng tôi theo chính sách này.


Nhận Sheet Miễn Phí

Đăng ký nhận thông báo Sheet Nhạc mới từ Nim Piano. Sau khi đăng ký bạn hãy vào Email để kích hoạt nhé.

Cảm ơn bạn đã đăng ký.

Có lỗi xảy ra.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu