fbpx

Điều khoản & Chính Sách

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Analytics 

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản bảo mật của Google: http://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/

Advertising

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho bạn nhằm hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DoubleClick cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng DoubleClick Cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang web Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Facebook

Facebook tuân thủ các Nguyên tắc tự điều chỉnh cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến do Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số thiết lập. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại Hoa Kỳ http://www.aboutads.info/choices/, Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số của Canada tại Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu tại Châu Âu http://www.youronlinechoices.eu/ hoặc chọn không tham gia bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Bản quyền DMCA

Nim Piano trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email tới nimpiano1194@gmail.com, với dòng tiêu đề: “Vi phạm Bản quyền” và bao gồm trong khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Vi phạm bị cáo buộc như được nêu chi tiết bên dưới, trong “Thông báo và Thủ tục DMCA đối với Khiếu nại Vi phạm Bản quyền”

Nim Piano sử dụng lời bài hát với mục đích demo, giới thiệu, giáo dục để giúp người dùng truy cập tại trang web này nhận biết chính xác bài hát mà họ muốn tìm.

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền
 • Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi chứa tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn
 • Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép
 • Tuyên bố của bạn, bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Nimpiano.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Khi bạn bình luận, đăng ký tài khoản thông tin cá nhân mà Nimpiano.com thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Nimpiano.com sử dụng với các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cập nhật bài viết mới
 • Quảng bá sự kiện

Thời gian lưu trữ thông tin

Nimpiano.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về nimpiano1194@gmail.com

 

Logo
Enable registration in settings - general