[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][wpsm_price_table][wpsm_price_column size=”5″ name=”Nim Credits #1″ price=”100.000 VNĐ” per=”” color=”red” button_text=”Mua ngay” button_url=”https://nimpiano.com/cart/?add-to-cart=3895″]
 • Nhận 10 Nim Credits
 • Dùng mua Sheet PDF
 • Gồm Khóa Sol, Khóa Fa
 • Hợp Âm, Lời Bài Hát
 • Dễ dàng in ấn
[/wpsm_price_column][wpsm_price_column size=”5″ name=”Nim Credits #2″ price=”200.000 VNĐ” per=”” color=”red” button_text=”Mua ngay” button_url=”https://nimpiano.com/cart/?add-to-cart=3895″]
 • Nhận 24 Nim Credits
 • Dùng mua Sheet PDF
 • Gồm Khóa Sol, Khóa Fa
 • Hợp Âm, Lời Bài Hát
 • Dễ dàng in ấn
[/wpsm_price_column][wpsm_price_column size=”5″ name=”Nim Credits #3″ price=”300.000 VNĐ” per=”” color=”red” button_text=”Mua ngay” button_url=”https://nimpiano.com/cart/?add-to-cart=3895″]
 • Nhận 40 Nim Credits
 • Dùng mua Sheet PDF
 • Gồm Khóa Sol, Khóa Fa
 • Hợp Âm, Lời Bài Hát
 • Dễ dàng in ấn
[/wpsm_price_column][wpsm_price_column size=”5″ name=”Nim Credits #4″ price=”400.000 VNĐ” per=”” color=”red” button_text=”Mua ngay” button_url=”https://nimpiano.com/cart/?add-to-cart=3895″]
 • Nhận 64 Nim Credits
 • Dùng mua Sheet PDF
 • Gồm Khóa Sol, Khóa Fa
 • Hợp Âm, Lời Bài Hát
 • Dễ dàng in ấn
[/wpsm_price_column][wpsm_price_column size=”5″ name=”Nim Credits #5″ price=”500.000 VNĐ” per=”” color=”red” button_text=”Mua ngay” button_url=”https://nimpiano.com/cart/?add-to-cart=3895″]
 • Nhận 100 Nim Credits
 • Dùng mua Sheet PDF
 • Gồm Khóa Sol, Khóa Fa
 • Hợp Âm, Lời Bài Hát
 • Dễ dàng in ấn
[/wpsm_price_column][/wpsm_price_table][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]